Tomasz Pawlikowicz
ul. Osiedlowa 11e, Brzesko

Telefon: 606 269 289
e-mail: tpawlikowicz@interia.pl

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową

zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

„OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE” Dowiedz się więcej

Projektowanie obiektów budowlanych

Projektowanie obiektów budowlanych jest procesem bardzo złożonym. 

W zależności od rodzaju inwestycji można obiekty budowlanego podzielić następująco: 

 • obiekty mieszkaniowe - jedno lub wielorodzinne, 
 • obiekty użyteczności publicznej - administracyjne, kultury i oświatowe, handlowe lub usługowe, gastronomi, bankowe, pocztowe, religijne, służby zdrowia, sportowe lub turystyczne i inne   
 • obiekty zamieszkania zbiorowego - hotelowe, domy wypoczynkowe i opieki, schroniska i inne
 • obiekty przemysłowe - produkcyjne, techniczne i inne, 
 • obiekty infrastruktury i transportu - drogowe, mostowe, kolejowe, stacje paliw, parkingi i inne,  
 • obiekty specjalne lub inne - budowle hydrotechniczne, sieciowe i inne.

W zależności od rodzaju konstrukcji obiekty można podzielić następująco: 

 • obiekty o konstrukcji drewnianej,
 • obiekty o konstrukcji stalowej, 
 • obiekty o konstrukcji żelbetowej, 

Dobór powyższych rozwiązań konstrukcyjnych zależy od wielu czynników. 
Nasza pracownia w zależności o rodzaju inwestycji proponuje inwestorowi różne rozwiązania związane   z użytkowaniem i technologią obiektu z zachowaniem rozsądnych kosztów dla prowadzonej inwestycji.            

Na spotkaniach z inwestorem związanych z planowaną inwestycją dobieramy możliwie najlepsze rozwiązanie dostępne obecnie na rynku z uwzględnieniem możliwości finansowych lub technicznych.          

Nasza pracownia wykonuje następujące projekty: 

 • projekty konstrukcyjno-budowlane 
 • projekty drogowe, 
 • projekty podziałów na lokale.