Tomasz Pawlikowicz
ul. Osiedlowa 11e, Brzesko

Telefon: 606 269 289
e-mail: tpawlikowicz@interia.pl

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową

zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

„OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE” Dowiedz się więcej

Nadzory inwestorskie

Nadzór inwestorski to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez samego inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowo jest najczęściej ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne.

 

Nadzór inwestorski polega na kontrolowaniu procesu budowy, musi przede wszystkim zadbać o to, by proces budowy odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Osoba pełniąca nadzór inwestorski reprezentuje inwestora na budowie, sprawdza i odbiera roboty budowlane, kontroluje zgodność realizacji budowy na podstawie jej planów, kontroluje rozliczenia budowy i wiele innych. Dla inwestora nadzór inwestorski odgrywa ważną rolę.

 

Do podstawowych obowiązków inwestora, który jest najważniejszym uczestnikiem procesu budowlanego według prawa budowlanego należy zorganizowanie całego procesu budowy. W szczególności dotyczy to ustanowienia pozostałych uczestników procesu budowlanego począwszy od projektanta, inspektora nadzoru budowlanego oraz kierownika budowy lub robót.    

Nasza pracownia projektowa prowadzi nadzory inwestorskie dla różnego rodzaju inwestycji.