Tomasz Pawlikowicz
ul. Osiedlowa 11e, Brzesko

Telefon: 606 269 289
e-mail: tpawlikowicz@interia.pl

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową

zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

„OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE” Dowiedz się więcej

Kosztorysowanie robót budowlanych

Kosztorys jest podstawowym opracowaniem niezbędnym do przygotowania każdej inwestycji do realizacji. Dokument ten jest ważny zarówno dla inwestora, bowiem określa wielkość kosztów inwestycji, jaki i dla wykonawcy, ponieważ wylicza kwotę, która wyznacza opłacalność realizacji inwestycji. Kosztorys stanowi też podstawowy dokument w procesie realizacji robót budowlanych dla wykonawcy i osoby sprawującej nadzór inwestorski na placu budowy.  

Rodzaje kosztorysów stosowanych przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych: 

  • kosztorys inwestorski - informacja dla inwestora, jaka jest wartość planowanej inwestycji, 
  • kosztorys ofertowy - informacja od wykonawców, za jaką wartość zostanie zrealizowana planowana inwestycja, 
  • kosztorys zamienny - wykonuje się jeśli przy inwestycji została zmieniona technologia realizacji planowanej inwestycji, 
  • kosztorys powykonawczy - informacja określająca ostateczną wartość inwestycji po jej całkowitym zrealizowaniu przez wykonawcę. 

 

Kosztorysowanie robót budowlanych obejmuje wartość całej planowanej inwestycji przez inwestora, który najczęściej jest podzielony na poszczególne branże budowlane (ogólnobudowlane, instalacyjne, drogowe, technologiczne). 

Nasza pracownia wykonuje kosztorysy wielobranżowe dla wszelkich zamierzeń inwestycyjnych w zależności od zakresu inwestycji lub zlecenia.