Tomasz Pawlikowicz
ul. Osiedlowa 11e, Brzesko

Telefon: 606 269 289
e-mail: tpawlikowicz@interia.pl

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową

zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

„OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE” Dowiedz się więcej

Inwentaryzacje obiektów budowlanych

Inwentaryzacja obiektu budowlanego jest opracowaniem, którego najważniejszym celem jest przede wszystkim dokładne poznanie istniejącego obiektu budowlanego w związku z planowaną przez inwestora  inwestycją lub remontu. 

Podstawowym celem inwentaryzacji obiektu jest określenie następujących podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych obiektu: 

  • powierzchnia zabudowy obiektu, 
  • powierzchnia użytkowa obiektu, 
  • kubatura obiektu, 
  • wysokość obiektu.

Inwentaryzacja obiektu jest podstawowym dokumentem przedstawiającym obiekt budowlanym.     Sporządzenie inwentaryzacji obiektu spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu nie jest to jednak obowiązkowe i wymagane przez prawo. 

Kiedy potrzebna jest inwentaryzacja budowlana / inwentaryzacja architektoniczna?

  • w momencie remontu / przebudowy budynku – dobudowy lub wyburzania części obiektu
  • w przypadku zmiany rozmieszczenia pomieszczeń w budynku
  • w celach aranżacji wnętrz budynku – zarówno pod kątem wystroju jak zmiany rozmieszczenia sieci
  • w momencie rozbiórki budynku zabytkowego

Nasza pracownia wykonuje inwentaryzacje wszelkich obiektów budowlanych w zależności od zlecenia.