Tomasz Pawlikowicz
ul. Osiedlowa 11e, Brzesko

Telefon: 606 269 289
e-mail: tpawlikowicz@interia.pl

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową

zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

„OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE” Dowiedz się więcej

O firmie

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.

Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE”

Proces inwestycji budowlanych można umownie podzielić na następujące etapy:

  • I. Etap „Koncepcyjno-projektowy”
  • II. Etap „Budowy”
  • III. Etap „Użytkowania”

 

W zakładce USŁUGI określono zakres usług naszej pracowni projektowej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie branżowe obejmujące każdy etap procesu przy obsłudze realizacji inwestycji budowlanych. Nasza pracownia projektowa reprezentowana jest przez mgr inż. Tomasza Pawlikowicza posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr ewid. MAP/0133/POOK/09, MAP/0366/OWOK/10, członka MOIIB: nr ewid. MAP/BO/0426/09.

Wykonujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe obiektów o różnej skali i funkcji wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych dokumentów formalno - prawnych niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych oraz otrzymania pozwolenia na budowę.

Zobacz dział REALIZACJE 

Współpracujemy z doświadczonymi projektantami różnych branż w zależności od zamierzenia inwestycyjnego oraz zakresu skomplikowania i specyfiki projektu oraz terenu inwestycyjnego.

!!! Zapraszamy !!!