Tomasz Pawlikowicz
ul. Osiedlowa 11e, Brzesko

Telefon: 606 269 289
e-mail: tpawlikowicz@interia.pl

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową

zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

„OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE” Dowiedz się więcej

Kompleksowa obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej obejmuje najczęściej wszystkie etapy związane z realizacją obiektu:

            I. ETAP „KONCEPCYJNO-PROJEKTOWY” OBIEKTU BUDOWLANEGO        
           II. ETAP „BUDOWY” OBIEKTU BUDOWLANEGO
          III. ETAP „UŻYTKOWANIA” OBIEKTU BUDOWLANEGO


 I. ETAP „KONCEPCYJNO-PROJEKTOWY” OBEJMUJE M. IN.:

 • inwentaryzację ogólnobudowlaną obiektu w zależności od potrzeb i zakresu procesu inwestycyjnego,
 • koncepcję architektoniczno-budowlaną w zależności od potrzeb i warunków przestrzennych  związanych z lokalizacją dla danej inwestycji,
 • opinie geologiczne i geotechniczne w zależności od potrzeb, 
 • projekt budowany obejmujący branże w zależności od potrzeb (architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, elektryczne oraz drogowe i inne) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (przeciwpożarowymi, sanitarnymi z BHP)  zakończonym uzyskaniem pozwolenia na budowę z miejscowego urzędu powiatowego,
 • materiały formalno-prawne wynikające z procesu inwestycyjnego,  
 • projekt wykonawczy - w zależności od potrzeb i zastosowanej technologii,     
 • kosztorysy inwestorskie lub ofertowe, przedmiary robót i specyfikacje techniczne w zależności od potrzeb: do przetargu, dla jednostek współfinansujących projekt lub inne
 • charakterystykę energetyczną dla danej inwestycji, 
 • ekspertyzy techniczne wynikające z procesu projektowania (np. w związku z przebudową lub nadbudową istniejącego obiektu budowlanego)      

ETAP „KONCEPCYJNO-PROJEKTOWY” zakończony jest prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych w zależności od potrzeb
 


II. ETAP „BUDOWY” INWESTYCJI BUDOWLANYCH OBEJMUJE M. IN.:

 • wielobranżowy nadzór inwestorski i autorski przy realizacji inwestycji, 
 • kosztorysy inwestorskie, ofertowe dla wszelkich inwestycji w zależności od potrzeb,
 • doradztwo i wsparcie techniczne przy wyborze materiałów budowlanych, (współpraca z lokalnymi składami budowlanymi oraz przedstawicielami wiodących producentów i firm budowlanych na rynku ogólnopolskim) 
 • ekspertyzy techniczne związane z realizacją inwestycji w zależności od potrzeb,      
 • opracowanie certyfikatów energetycznych oraz doradztwo energetyczne 
 • przygotowanie materiałów formalno-prawnych do pozwolenia na użytkowanie

ETAP „BUDOWY” zakończony jest decyzją pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia budowy w zależności od prowadzonej inwestycji
 


III. ETAP „UŻYTKOWANIA” OBIEKTU BUDOWLANEGO

 • przeglądy okresowe: roczne lub 5-letnie dla obiektu budowlanego,
 • obsługa i wsparcie techniczne dla właściciela lub zarządcy danego obiektu budowlanego w zależności od potrzeb,
 • opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne określające stan techniczny obiektów, np. wykonywanych przy transakcjach kupna-sprzedaży   
 • wyceny nieruchomości, kosztorysy związane z remontami w zależności od potrzeb,
 • wsparcie techniczne przy planowanych wszelkich remontach obiektów budowlanych.

ETAP „UŻYTKOWANIA”  jest prowadzony przez cały okres funkcjonowania obiektu 

Zobacz realizację KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INWESTYCJI